aiRFürste
PPL and beyond

Algemene voorwaarten aiRFurste

Voorwaarden volledige RT-cursus inclusief examen:
*Afmelden
De RT-cursus wordt in een korte tijd gegeven, hetgeen betekent dat een ieder alle lessen moet volgen om examen te kunnen doen. Mocht de cursist om welke reden dan ook verhinderd zijn, meld dat dan 24 uur van te voren. Met overmacht word uiteraard rekening gehouden. Indien de docent verhinderd is, zal dat uiteraard ook ruim van te voren bekend gemaakt worden. In overleg met de cursisten zal een nieuwe datum voor die les gepland worden.
*Betalingsvoorwaarden
Het bedrag van €355,00 (VFR) €380,00 (IFR) moet minimaal 2 weken voor aanvang van de cursus op de bankrekening van aiRFürste gestort zijn om deel te mogen nemen aan de cursus. Extra (inhaal) lessen kosten €50,00 per sessie.
*Doorgaan van de cursus
aiRFürste houd zich het recht voor om de cursusdatum te verplaatsen bij onvoldoende deelnemers. Het kan gebeuren dat door toedoen van een storing in de communicatie of de software, bij de docent of een van de cursisten, een sessie geheel of gedeeltelijk uitvalt. Als het probleem zich voordoet bij een van de cursisten, dan zal de docent verder gaan met de rest en die les met de betrokkenen inhalen op een andere datum.

Voorwaarden Adcanced Training:
Het totale cursusbedrag dient voor aanvang van de cursus op de bankrekening van aiRFürste gestort te zijn om te kunnen starten met de cursus.

Voorwaarden Partner Training:
*Theorie
Het bedrag voor de theorieles dient vooraf voldaan te zijn.
*Praktijk
Het totale cursusbedrag dient voorafgaande de praktijklessen te worden gestort
op de bankrekening van aiRFürste.